Friday, December 20, 2013

Long Flat Pub Run - November 2013

Long Flat Pub Run - November 2013

Long Flat Pub Run - November 2013

Dave , Dave , Dave and Dave - Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Kylie - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Kylie - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Kylie - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Kylie - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Tony Kundicevic - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Tony Kundicevic - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

PRS 513 Guitar - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Thursday, December 19, 2013

Gordon (Squeak) McWhirter - Slip Reaction - Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Bulahdelah Boys - Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

Long Flat - November 2013

George Smyth - Long Flat - November 2013

George Smyth - Long Flat - November 2013

Spark Plug Socket Slide - Gibson SG - Long Flat - November 2013

George Smyth and Phil Hitchcock - Long Flat - November 2013